Публікації Раїси Цапун

Навчально-методичні збірники

 1. Співає «Джерело» : репертуальний збірник з традиційного гуртового та сольного співу для студентів спеціалізації фольклор та народний спів / упоряд. Р. Цапун. – Рівне : РДІК, 1997. – 104 с.
 2. Цапун Р. Народні обряди з репертуару гурту «Джерело» : навч.-метод. посіб. / Р. Цапун. – Рівне : РДГУ, 2003. – 123 с. : іл., ноти.
 3. Мелодії древнього Нобеля (Зарічнен. р-н Рівнен. обл.) / запис, транскрипції і впорядкування Р. Цапун ; Рівнен. держ. гуман. ун-т. – Рівне : Перспектива, 2003. – 128 c.
 4. Сербинівське весілля / запис, транскрипції та впорядкування Р. Цапун. – Рівне : Перспектива, 2004. – 144 с.
 5. Весілля у Сварицевичах (Дубров. р-н Рівнен. обл.) : етнограф. опис із народ. уст / запис, транскрипції та впорядкування Р. Цапун. – Рівне : Перспектива, 2005. – 100 с.
 6. Цапун Р. Будичани. Традиційна спадщина : Чуднів. р-н Житомир. обл. / Р. Цапун. – Рівне : вид. О. Зень, 2006. – 100 с.
 7. Публікації Раїси Цапун у періодичних виданнях, наукових збірниках, матеріалах конференцій. Календарний, обрядовий музичний фольклор Рівненського та Житомирського Полісся

 8. Цапун Р. Фольклорна експедиція : [про фольклорну експедицію студентів Рівненського державного інституту культури з кафедри народного хорового співу по селах Сарненського району] / Р. Цапун // Червоний прапор. – 1986. – 19 верес. – С. 4.
 9. Студії календарно-пісенної культури Полісся (за матеріалами з с. Люхча Сарненського району) : тези доп. – Рівне, 1990. – С. 105–107.
 10. Українські народні пісні (записи пожовтневого часу) / ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; упоряд. О. А. Правдюк. – Київ : Наук. думка, 1991. – С.163–167, 169, 184–189
 11. До збірника увійшло 13 народнопісенних творів, записаних та розшифрованих Р. Цапун : Колядки: Прилетіла ластівочка (записана [далі – зап.] в с. Будичани Чуднівського р-ну Житомирської обл.); Ходила пава коло поплава (зап. в с. Залав’я Рокитнівського р-ну Рівненської обл.); Ой в полі, в полі (зап. в с. Будичани Чуднівського р-ну Житомирської обл.); Ой там Ганнухна воликі пасла (зап. в с. Залав’я Рокитнівського р-ну Рівненської обл.) Щедрівка: Щодрик, щодрик, щодрівочка (зап. в с. Будичани Чуднівського р-ну Житомирської обл.) Веснянки: Ой весняночка, де твоя дочка? (зап. в с. Будичани Чуднівського р-ну Житомирської обл.); Ой на горі пиль приправ (зап. в с. Будичани Чуднівського р-ну Житомирської обл.); Ой на горі льон-льонець (зап. в с. Будичани Чуднівського р-ну Житомирської обл.); Ой перейди, місяцю (зап. в с. Залав’я Рокитнівського р-ну Рівненської обл.); Чиї то гуси греченьку з’їли (зап. в с. Будичани Чуднівського р-ну Житомирської обл.); Ой у Василя лихі собаки (зап. в с. Залав’я Рокитнівського р-ну Рівненської обл.); Щось у полі курно та димно (зап. в с. Кузьмівка Сарненського р-ну Рівненської обл.); Ой на морі та й на дощечці (зап. в с. Федорівка Сарненського р-ну Рівненської обл.).

 12. Календарно-обрядові пісні Рівненщини : навч. посіб. з фольклору для загальноосвіт. шк. / упоряд. В. Ковальчук. – Рівне : Держ. ред.-видавн. підприємство, 1994. – С. 9, 22, 38, 43–46, 68–69, 94.
 13. До посібника увійшло 8 народнопісенних творів, записаних та розшифрованих Р. Цапун: Весно, весно, весняночко; Ой, травко-муравко; Петровочка, мала ночка; Ой, ти, купайло, хорошеє; Ой, на Йвана купала; Ой, на Йвана; Ой рано-рано кури попілі; Ой там Ганнухна воліки пасла.

 14. Ой рано-рано кури попілі; Ой, там Ганнухна воліки пасла : [запис і нотні транскрипції пісень Р. Цапун] // Зіронька ясна на небі сяє : [колядки та щедрівки, записані на Рівненщині Віктором Ковальчуком]. – Рівне : ГТ «Світоч», 1994. – С. 47–48, 66.
 15. Ой котилася снігова груда : [колядка ; запис і нотація Р. В. Цапун] // Коляда : Проблеми збереження рівздвяно-новорічного фольклору : матеріали і тези наук. конф. / упоряд. М. Федоришин. – Рівне : Рівнен. друкарня, 1995. – С. 105.
 16. Співає «Веснянка» : зб. пісень Рівненщини / упоряд. В. Ковальчук. – Рівне, 1995. – С. 23, 40–41, 43,47,48, 60, 78,79, 80–81.
 17. До збірки увійшло 11 народнопісенних творів, записаних та розшифрованих Р. Цапун: Ой війду я на реченьку; Ой на городі Купайлиця; Ой на Івана; Нашиї хлопци ловци-ловци; А в нашого господара труби грають; Вже женчики не рано; За новою да свєтліцею; Журавка; Ой, ковалю; Вчора була суботонька; Налетіли журавлі.

 18. Зашуміла дібровонька : репертуарний збірник з традиційного сольного співу для студентів спеціалізації фольклору та народний спів / Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : [б. в.], 1995. – С. 21–22, 25, 26, 31–34, 46–48, 58, 64–68.
 19. До збірки увійшло 10 народнопісенних творів, записаних та розшифрованих Р. Цапун: А сосенка літом і зимой зелена; На дворі просо молотять; Гойда, гойда, гойда; Ой у лузі широка долина; Що за люде булі; Ой пойду я в гости в середу; Да дубровою волі гнала; А в суботу уночі; Василиха; Саджу редьку; За що мене мати била.

 20. Спи, наш Тарасе : [авт. пісня ; запис і нотація Р. В. Цапун] // Шевчук С. Наша дума, наша пісня на волинських шляхах Тараса / С. Шевчук. – Рівне : [б. в.], 1996. – С. 25.
 21. Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія : зб. наук. пр. Вип. 1, ч. 2 / Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : [б. в.], 1996. – С. 212–233, 236–239, 247–254.
 22. До збірника увійшло 35 народнопісенних творів, зібраних та розшифрованих Р. Цапун (с. Люхча Сарненського району) : Веснянки: Весна, весна, весняночко; Уже весна; А в соловейка жінка маленька; Віл бутує – весну чує; Да село, наше село; Весна зіму похіліла; Подоляночка; Явор, явор, яворові люди; Ой, на рожку, рожку; Поставлю я свечу ясному месяцу; Смоловоє корито; Ой на небі три місяци ясні; А хто в нашім селі; Ой, Марина, да кума моя; Да зеленая дубрівонька; Ой льонче, наш льонче; Ходіте, дівоньки, ходіте, рибоньки; На городі зайчики трублять; Наші хлопці – ловці; Ой травко – муравко; Ой стреліла стрела. Літньо-осінній цикл пісень: На Івана Купала; Дожинайте, женчики, до конца; Ягідна; Пастухова; Ой пойду я в гости. Колядки, щедрівки: Ой за сінцями, за новенькими; Ой, не гнівайся, славненький пане; Біла береза; Ой, в лузі, лузі; Ходила пава; Через садочок стежечка біта; Ой, в неділеньку да й пораненьку; Щедрівонька-добрівонька; Через полє шірокеє.

 23. Цапун Р. Чарівні мелодії Кузьмівки / Р. Цапун // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія : зб. наук. пр. Вип. 2. / Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне:, [б. в.], 1997. – С. 281–296.
 24. У збірнику зібрані 13 пісень села Кузьмівка Сарненського району, записані та розшифровані Р. Цапун: Щось у лєсє гукає (веснянка); Щось у полі курно та димно; Ой котився віночок; А в нашого господаря труби грають; Мамойко-голубойко (співають на весіллі, коли мати молодій одягає на голову корону); Іде тещейка горою; Вчора була суботонька; На березу дим схиляє; Калина-малина; Ой, музики мої (весільні пісні «до скоку»); Зажурився соколойко (веснянка); Ой летіла зозуленька (співалась на весіллі сироті); А в суботу уночі (рекрутська).

 25. Розплітання дівочої коси : [фрагмент весільного обряду у с. Люхча Сарненського району ; запис і нотація Юлії Скоромної та Раїси Цапун] // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія : зб. наук. пр. Вип. 2 / Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : [б. в.], 1997. – С. 268–274.
 26. Цапун Р. Колодчані пісні / Р. Цапун // Календарні пісні Великої Волині : зб. нар. пісень / Рівнен. держ. ін-т культури ; упоряд. Б. Столярчук ; – Рівне : Ліста, 1997. – С. 24–25.
 27. Календарні пісні Великої Волині : зб. нар. пісень / Рівнен. держ. ін-т культури ; упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : Ліста, 1997. – С. 27, 29, 42–48, 52–53, 83, 98, 113–116, 129.
 28. У збірнику 17 народнопісенних творів, записаних та розшифрованих Р. Цапун : Ой масничка, масничка; Була я на колодці; Ой на морі та й на дощечці; Весна, весна, весняночка; Ой перейди, місяцу; Ой травко-муравко; Виходьте, безштаньки; Ой на горі льон-льонець; В чистий четвер; Ой стреліла стрела; На тарілці бєлой сир; Петровочка, петрівочка; Ой виходьте, дєвоньки; Чиї то гуси; Ой на горі пиль припав; Ой на горі, на горі; Ой там Ганнухна волики пасла.

 29. Цапун Р. Виспіви рокитнівських жінок / Р. Цапун // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія : зб. наук. пр. Вип. 2 / Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : [б. в.], 1997. – С. 297–308.
 30. До збірника увійшло16 народнопісенних творів, зібраних та розшифрованих Р. Цапун : Ой там Ганнухна воликі пасла (колядка); Ой перейди, мисяцу (веснянка); Ой на Йвана (купальська); На купайлі огонь горить; На городі, на ви(е)годі (купальська); На купайлі огонь горить; Ой на сєлє дудка грає; Годі, годі зозуля кувати; Нашиї хлопци ловци, ловци (купальська); Покладу кладочку (купальська); Через гай зелененький (купальська); А брат сестру за стол веде (весільна); Запалі мати свєчку (весільна); ой як була да й у батенька свого; А мій батенько цвіт; Як приїхав козаченько з поля.

 31. Цапун Р. З весільних наспівів села Кухотська Воля : [запис та транскрипції пісень Р. Цапун.] / Р. Цапун // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія. Вип. 3 : Зарічнен. р-н Рівнен. обл. / Упоряд. С. І. Шевчук. – Рівне : Волин. обереги, 1998.– С. 195 – 200.
 32. Пісні у статті: Василькова мати по двору ходить; Чого, Манічко, не витаїшса із нами; Ми нихочим вашого пиття гой; Ой гето ни нашії, ой гето не нашії.

 33. Пісні села Борове Рокитнівського р-ну Рівненської обл. : [запис і нотні транскрипції пісень Раїси Цапун] // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / Голов. ред. та упоряд. В. Ковальчук. – Рівне : Перспектива, 2003. – Вип. 4. – С. 222–228.
 34. У статті пісні та нотні транскрипції 6 творів Р. Цапун: Петровочка – мала ночка; Із зеленого гаю; Матьонко-голубонько; Лєти, лєти, соколонько; Голосіння за онуком; Породила міне мати.

 35. Цапун Р. Давні звичаї села Сварицевичі / Р. Цапун // Дубровиці-1000 років : зб. матеріалів наук.-краєзн. конф., присвяч. 1000-річчю першої писемної згадки про м. Дубровицю, м. Дубровиця, 16–17 верес. 2005 р. – Рівне : Перспектива, 2005. – С. 114–121.
 36. Цапун Р. Весілля у Сварицевичах / Р. Цапун // Фольклористичні зошити : зб. наук. праць / Інститут культурної антропології ; упоряд. В. Давидюк. – Луцьк : [б. в.], 2005. – Вип. 8. – С. 59–119.
 37. Цапун Р. Рушник в обрядовій культурі українців / Р. Цапун // Нова педагогічна думка. – 2005. – №4. – С. 94–97.
 38. Цапун Р. Пісенна культура села Нобель кін. ХХ – поч. ХІ ст. / Р. Цапун // Західне Полісся : історія та культура. Вип. 2 : матеріали краєзнавчої конференції, присвяченої 60-літтю утворення Зарічненського району та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС. – Рівне : вид. О. Зень, 2006. – С. 204–207.
 39. Цапун Р. Традиційне вбрання с. Сербинівки / Р. Цапун // Народне мистецтво. – 2006. – №3/4. – С. 68–70.
 40. Цапун Р. Значення орнаментів на українських вишиваних рушниках / Р. Цапун // Нова педагогічна думка. – 2008. – №2. – С. 117–124.
 41. Ковальчук В. Народна музика Рівненського Полісся : Обрядові пісні / В. Ковальчук ; ред. Ю. Рибак ; Львів. нац. муз. академ. ім. Миколи Лисенка, Етнокульт. центр «Веснянка». – Рівне : Волинські обереги, 2008. – С. 26–28, 50–51, 67–68, 97, 101, 109, 111, 117–121, 123–125, 127, 129.
 42. У збірнику 19 народнопісенних творів, розшифрованих (транскрипція) Р. Цапун; запис – В. П Ковальчук, А. Д. Мигуля: Ой за гумнами; Ой впала зора; Зростила зростець; Бачу, бачу, хто є вдома; Ой уже весна; А в Петровку комарі гудуть; Ой прийде же, товаришки; Ой дес’цю ж ти, сестричко; Да й приїхав Іванко; Коровайници п‘яни; Настилай, батько, кодру; Сіва-раба да зозуленька; Надворі терен тешуть; А в нашого свата; Ой не стой за плечима; Коровайници з міста; Годи, свахи, брехати; Я дила не робила; Було тобі не женитися.

 43. Цапун Р. Особливості коровайного обряду Володимирецького р-ну Рівненської обл. / Р. Цапун // Релікти народномузичної спадщини Полісся : тези доп. : наук.-практ. конф. до 130-річчя з дня народження К. В. Квітки. – Рівне : [б. в.], 2010. – С. 33–37.
 44. 32 З літопису Сербинівського приходу Свято-Троїцької церкви села Сербинівка Житомирського уїзду Волинської єпархії (подається мовою оригіналу) : [оригінал документа знаходиться в Держ. архіві Житомирської області ; документ наводиться у книзi Paїси Цапун «Будичани. Традиційна спадщина»] // Слово Жінки. – 2012. – №1. – С. 37.
 45. Цапун Р. «Джерело» відтворило обряд колодки і записало його на відео, щоб залишити нащадкам / Р. Цапун // Сім днів. – 2013. – 21 берез. – С. 6.
 46. Цапун Р. Коровайний обряд у сучасному селі : основні елементи та їх трансформація (за фольклорними матеріалами Зарічненщини) / Р. Цапун // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : наук. зб. – Вип. 44 : матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича, м. Луцьк, 16–17 квітня 2013 р. / Волин. краєзн. Музей ; Держ. архів Волин. обл. ; Волин. обл. орг. НСКУ ; упоряд. Є. І. Ковальчук, Л. А. Мірошниченко-Гусак. – Луцьк, 2013. – С. 200–204.
 47. Народні пісні Рівненщини : (фонографічний збірник) / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; Наук. т-во ім. Шевченка ; ред.-упоряд., авт. перед. слова і прим. Н. О. Супрун-Яремко. – Рівне : Дятлик, 2013. – С. 6–7, 23, 30–35, 39, 63, 92–93, 109, 116, 133, 143–144, 164, 171, 176, 191–195, 206, 227, 254, 267, 278, 288–289, 292, 305–306, 313, 330, 335–337, 344–345, 350, 352, 355–357, 359–367, 366–369, 278.
 48. У збірник увійшли 45 транскрипцій народнопісенних творів Р. Цапун, а також її студентів Л. Ковальчук, Л. Нижник, Г. Романик. Цапун Р.: Весна красна, шо ти нам принесла?; Ой ми були й у виликому ліси; Святая Тройца; Ой що ж тая да й удовушка діє?; Сьогодні Купало; На Івана Купала; Ой рано-рано кури попілі; Ой де ти, Василько, зіллє рвав?; Упав гребенем пуд столєц; Поміж вербами верби; Сипте пшеницю в нові корита; Ходю, ходю кругом діжечки; Наша свеча була вдома; Василькова мати по двору ходить; Чого, Манічко, не витаїшса із нами; Ми ни охочим вашого пиття, гой; Ой гето ни нашії; Ой смачніє сніданєчко, смачніє; Ой хмаритца і туманитца; Виганяла бабусенька курчаточок пасти; Ой давно ж я, давно; Ой, матьонко-вишня; Зажурилася молодая удова; Ой била мене моя матінка; На каліні чорний ворон краче; Налетіли журавлі. Нижник Л. (кер. Р. Цапун): Ой ти, зірко, ти вечірняя; На Й(і)вана Купайлого; Ой вербо, вербо, вербо крутая; Посію я жито поміж осокою; Ой у полі верба похилилася; Ой, журавко, журавко; Ой зацвіла рожа; Ой, ковалю, ковалю-серденько; Ой у полі криниченька; Розкопаю я гору; Зібралися раз дівчата; Сива зозуленька у гай полетіла; Ой, дівчата ви мої; Ой, вербо, де ти росла?; Стоїть хатина при долині; Як я був ще маленьким. Ковальчук Л. (керівник Р. Цапун): Смутний вечор, невесьолий. Романик Г. (керівник Р. Цапун) : Дівчино, дівчино, вари вечероньку; Й-у полі береза.

 49. Цапун Р. Завивання та розвивання голови нареченої наміткою на Зарічненщині : [за матеріалами експедиції Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф в Зарічненському районі (2010 р.)] / Р. Цапун // Народномузична спадщина Волині та Полісся : тези доп. наук.-практ. конференції до 80-річчя з дня народження Олекси Ошуркевича / ред.-упоряд. Р. І. Джзвінка, Ю. П. Рибак. – Рівне : РДГУ, 2013. – С. 14–18.
 50. Цапун Р. Життєвий і творчий шлях Агафії Сивобородько / Р. Цапун // Народна музика Волині та Полісся : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до 35-річчя кафедри музичного фольклору РДГУ та 200-річчя з дня народження Оскара Кольберга, Рівне, 31 жовт. – 1 лист. 2014 р. / упоряд. Р. І. Дзвінка, Ю. П. Рибак. – Рівне : [РДГУ], 2014. – С. 199–214.
 51. Цапун Р. В. З історії фольклорно-етнографічної експедиції у Сарненський р-н (1986 р.) / Р. В. Цапун // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – Вип. 1. – С. 282–292.
 52. Цапун Р. Про мою бабу Гапку (розповіла моя мама Оля) / Р. Цапун // Слово Жінки. – 2015. – №3. – С. 30–35.
 53. Цапун Р. Традиційний новорічний обряд «Маланка» та його реконструкція (на прикладі фольклорного ансамблю РДІК «Маланка» (1989–1991) / Р. Цапун // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – Вип. 2. – С. 181–189.
 54. Цапун Р. Фольклорні пам'ятки Волинського Полісся : записи Миколи Костомарова та популяризація студентським ансамблем «Джерело» / Р. Цапун // М. Костомаров і його епоха : текст і контексти : зб. наук. пр. : до 200-річчя від дня народж. М. Костомарова / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України ; Рівнен. обл. краєзнав. музей ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 152–158.
 55. Цапун Р. Григорій Верьовка та його хор / Р. Цапун // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – Вип. 3. – С. 292–300.
 56. Цапун Р. Слово про Уляну Кот / Р. Цапун // Уляна Кот – майстриня, берегиня традиційної української культури / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; ред.-уклад. Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2017. – С. 160–162.
 57. Цапун Р. Українські традиції святкування Масниці та відтворення обрядодій звичаю в студентському середовищі» / Цапун Р. / Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – Вип. 4. – С. 293–298.
 58. Штогрін І. «Мамі зараз 89 і вона засіяла поле»: історії розкуркулених родів Кашіцьких, Василишиних, Юзіків : [із рубрики «Сталінська спецоперація – «Розкуркулення», розповідь Р. Цапун про свою бабцю Гапку] / І. Штогрін // Радіо Свобода : сайт. – Режим доступу: https: // www.radiosvoboda.org /a/ rozkurkulennya- represii- stalinizm- yuziky- kashitski / 30542201.html (дата звернення : 1. 04. 2021). – Назва з екрана.
 59. Цапун Р. Про незабутнє / Р. Цапун // Кафедрі музичного фольклору Рівненського державного гуманітарного університету – 40 років : нарис з історії (1979 – 2019 рр.) / упор. Б. Й. Столярчук, Р. І. Дзвінка. – 3-тє вид., розшир. та доп. – Рівне: Вид. О. Зень, 2020. – С. 261-265.
 60. Методичні матеріали навчальних дисципліни кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв РДГУ

 61. Цапун Р. В. Методи вивчення народного співу в студентському фольклорному колективі / Р. В. Цапун // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2006. – Вип. 34. – С. 129–132.
 62. Цапун Р. Виховання основних співочих навиків у фольклорному колективі : метод. рек. / Р. Цапун ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне : [б. в.], 2014. – 24 с.
 63. Цапун Р. Концертне виконавство як засіб творчого розвитку студентів / Цапун Р. // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – Вип. 5. – С. 97–102.
 64. Цапун Р. Методика роботи з дитячим фольклорним ансамблем / Р. Цапун // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв ; Uniwersytet Rzeszowski, Wydzial Muzyki,. – Рівне, Волин. обереги, 2020. – Вип. 6. – С. 254–260.